REGULAMIN SKLEPU:

1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.madeline-weddingshoes.com, mającego w swoim asortymencie buty ślubne oraz wieczorowe jest: MADELINE WEDDING SHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  pod nr NIP 6972380364, REGON 388083910 KRS 0000881769 (zwana dalej Sprzedawcą).

2. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Osoba zawierająca umowę sprzedaży na odległość lub wyrażająca chęć nawiązania umowy sprzedaży ze Sprzedawcą jest zwana Klientem, Kupującym lub Konsumentem.

4.Dane podawane przez Klienta, mające na celu realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych uniemożliwi realizację zamówienia w Sklepie Internetowym Madeline-Wedding Shoes.

5. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym przy czym druga opcja umożliwia podgląd przebiegu zamówienia oraz jego historię.

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowego asortymentu do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem w/w zmian.

8. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

 

II Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru

b) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

c) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia

d)   wybrać sposób  płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazówkami

e) zatwierdzić zamówienie -z chwilą zatwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. 

3. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi w stałej ofercie Projektantów i są sprowadzane na zamówienie. Produkty oznaczone z wysyłką do 24h są produktami dostępnymi w naszym magazynie.

4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy poprzez komunikat mailowy.

5. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym drogą mailową lub telefoniczną w celu umożliwienia realizacji zamówienia.

 

III Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowany ,według wyboru Klienta z dostępnych metod płatności: Revolut Business (płatnośc kartą, szybki przelew Revolut) oraz Blue Media, Płatność kartą, , Przelewem Tradycyjnym. Operatorem kart płatniczych jest AUTOPAY S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.  Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości). 

UWAGA: Aktualnie usługa AUTOPAY jest niedostępna do odwołania, a jedyną formą płatności jest płatność kartą oraz przelewem poprzez bramkę płatności Revolut.

2. Jeżeli klient nie dokona zapłaty za złożone zamówienie w przeciągu 48h zamówienie zostanie anulowane o czym klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.

3. Termin realizacji produktów sprowadzanych na zamówienie (Paradox London, Jade, G.Westerleigh) wynoszą od 8 dni roboczych do 8 tygodni " (terminy realizacji podane są bezpośrednio przy produkcie). Termin realizacji produktów dostępnych "od ręki" wynosi do 24h.  Modele z oznaczeniem PREORDER mają indywidualne terminy dostaw (oznaczone przy produktach). 

W przypadku darmowej dostawy, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika.

W przypadku, kiedy Klient złożył zamówienie kilku produktów o różnych terminach dostawy, zamówienie będzie wysyłane według najdłuższego terminu dostawy.

4. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Kuriera IN POST lub Kuriera DHL. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia

5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktura VAT.

IV Wymiana

1. Jeżeli Klient chciałby wymienić dany produkt na inny lub wymienić otrzymane buty na inny rozmiar, należy odesłać towar jako "ZWROT" na adres firmy i zakupić nową parę, poprzez złożenie nowego zamówienia.

 

V Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Możliwość zwrotu dot. również Klientów, którzy dokonali zakupu butów określanych mianem "buty na specjalne zamówienie". „Informujemy, że globalna Pandemia Koronawirusa, doprowadziła na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy do opóźnień oraz nieregularnych dostaw towarów od Światowych Producentów do Madelne Wedding Shoes sp. z o.o.  W związku z tym zwroty dla Klientów są obecnie realizowane z opóźnieniem, za co serdecznie przepraszamy. Zapewniamy, że każdy z Klientów otrzyma należy zwrot środków wraz z odsetkami w możliwe jak najszybszym terminie. Podkreślamy, że zwroty nie są zagrożone, a jedynie wydłuża się termin ich realizacji"

2. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy odesłać buty przed upływem w/w terminu z następującymi danymi: data zawarcia umowy, numer zamówienia, kod produktu, rozmiar, imię i nazwisko, adres, cena brutto. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu załączony do pudełka. Brak formularza, przesłanie innego formularza lub nieprawidłowo wypełnionego będzie skutkować wydłużeniem rozpatrzenia zwrotu.

3. Po upływie 14 dni od zawarcia umowy terminu prawo do Odstąpienia Umowy wygasa.

4. Środki za zakupiony towar zwrócone taką samą metodą płatności wybraną podczas zakupów przez Klienta  w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.

5. Klient jest proszony o odesłanie  wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT). Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 

6. Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania, ani innych skaz wynikających z niewłaściwego użytkowania, przechowywania pod rygorem pomniejszenia zwrotu środków.

7. Klient ma prawo ANULOWAĆ zamówienie bez podania przyczyny - środki zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

8. Towar należy odesłać na adres:

Madeline Wedding Shoes

ul. Rejtana 125/23

64-100 Leszno

9. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU OSOBIŚCIE.

10. Klient ma prawo anulować swoje zamówienie o ile buty nie zostały już uszyte lub wysłane.  Środki za anulowane zamówienia zwracane są na wskazane konto  do 14 dni.

 

VI Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną,.

2. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: Madeline-Wedding Shoes z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.

3. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu lub jednej z dwóch otrzymanych faktur VAT oraz krótkiego opisu wady.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 

VII Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Firmie Madeline-Wedding Shoes przy ul. Okrężnej 19B , 64-100 Leszno w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia.

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym.