1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Dotyczy to również Klientów, którzy zakupili buty określane mianem "buty na zamówienie". „Informujemy, że globalna Pandemia Koronawirusa, doprowadziła na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy do opóźnień oraz nieregularnych dostaw towarów od Światowych Producentów do Madelne Wedding Shoes sp. z o.o.  W związku z tym zwroty dla Klientów są obecnie realizowane z opóźnieniem, za co serdecznie przepraszamy. Zapewniamy, że każdy z Klientów otrzyma należy zwrot środków wraz z odsetkami w możliwe jak najszybszym terminie. Podkreślamy, że zwroty nie są zagrożone, a jedynie wydłuża się termin ich realizacji. "

2. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy odesłać towar przed upływem w/w terminu z następującymi danymi: data zawarcia umowy, numer zamówienia, kod produktu, rozmiar, imię i nazwisko, adres, cena brutto, numer konta bankowego na adres:

Madeline Wedding Shoes

ul. Rejtana 125/23

64-100 Leszno

Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu załączony do pudełka. Brak formularza, przesłanie innego formularza lub nieprawidłowo wypełnionego może skutkować wydłużeniem rozpatrzenia zwrotu.

3. Po upływie 14 dni od terminu dostarczenia produktu prawo do Odstąpienia Umowy wygasa.

4. Środki za zakupiony towar zwrócone są taką samą metodą jak wybrał Klient podczas zakupów w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.

5. Klient jest proszony o odesłanie towaru wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) i z Protokołem Zwrotu, na adres Sprzedawcy: Madeline-Wedding Shoes z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał towar. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni (liczy się data stempla pocztowego).

PROSIMY O NIE NADAWANIE PACZEK LISTAMI POLECONYMI.

6. Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania, ani innych skaz wynikających z niewłaściwego użytkowania, przechowywania pod rygorem obniżenia kwoty zwrotu.

7. Jeżeli Klientka chciałabym wymienić dany produkt na inny powinna odesłać buty jako zwrot i złożyć ponowne zamówienie na wybrany model.

8. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU OSOBIŚCIE.

9. Możliwe jest anulowanie o ile zamówione buty nie zostały już wysłane. Klient proszony jest o wysłanie drogą mailową o chęci anulowania zamówienia podając: imię i nazwisko, numer konta, numer zamówienia. Środki zostaną zwrócone  do14 dni.